Is uw organisatie aan het veranderen?

Dan biedt Pangea Groep ondersteuning

Nieuw

kve

Pangea Groep begeleidt en ondersteunt overheidsinstellingen en organisaties bij veranderingsprocessen. Met als resultaat: sterkere mensen en sterkere organisaties.

Wij werken vooral voor gemeenten, UWV, onderwijs- en zorginstellingen. Deze organisaties hebben regelmatig te maken met veranderingsprocessen, ingegeven door maatschappelijke en technologische wijzigingen, nieuwe wet- en regelgeving en veranderingen in de markt.

Pangea Groep stelt mensen en organisaties in staat te veranderen, te vernieuwen en te leren. Onze aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering en het stimuleren van samenwerking. Verbinden en aansluiten zijn onze sleutelwoorden. En de praktijk laat zien: onze aanpak wérkt!

Onze groep bestaat uit ervaren en gedreven projectmanagers, coaches en trainers, ieder met een eigen achtergrond en specialisatie. Maar met hetzelfde doel voor ogen: het ontwikkelen en versterken van competenties van medewerkers en organisaties. Zodat zij in staat zijn om positief met veranderingen om te gaan.

Uw vraag is bij ons in vertrouwde handen. Of het nu gaat om: