Pangea in de praktijk:

In 3 stappen naar een oplossing die wérkt

3 stappen naar een oplossing die wérkt

Een succesvolle aanpak begint met goed luisteren naar uw vraag en eindigt met doen. De ‘Pangeapraktijk’ kenmerkt zich dan ook door de volgende drie stappen:

1. Opdracht verduidelijken
Nadat wij met u de opdracht hebben gedefinieerd, worden relevante feiten verzameld. Waar mogelijk (en wenselijk) samen met u en/of uw medewerkers. Zij zijn immers een belangrijke informatiebron.
2. Formuleren van het resultaat
Daarna formuleren wij samen met u het gewenste resultaat en krijgt u advies over de aanpak. Belangrijk hierbij is de inzet van het aanwezige talent in uw organisatie en het betrekken van medewerkers. Zonder draagvlak geen verandering. De beste manier om met veranderingen te leren omgaan, is deze zelf te bewerkstelligen!
3. Uitvoeren
In de uitvoeringsfase draait alles om het resultaat. Het gaat daarbij om de inzet van middelen op maat. Bijvoorbeeld om coaching, training en/of (interim) projectmanagement. Samen met u en/of uw medewerkers ontwikkelen wij oplossingen die wérken. Evalueren is essentieel bij een succesvol veranderingstraject en maakt dan ook onderdeel uit van deze uitvoeringsfase.

Wat u ook van ons vraagt, duidelijke doelen en afspraken vormen de basis van onze samenwerking. Van offerte tot en met evaluatie geldt: helderheid voorop.