Klanten

Pangea Groep werkt of werkte onder meer voor de volgende opdrachtgevers

 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Zoetermeer
 • regio Midden-Kennemerland (4 gemeenten)
 • regio Zuid-Holland Noord (17 gemeenten)
 • Regio Midden Holland –ISMH (13 gemeenten)
 • ROC ID-College Gouda/ZoetermeerHogeschool Leiden
 • Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Holland & Rijnstreek
 • Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • UWV Werkbedrijf West Brabant
 • UWV-Werkbedrijf Hoofdkantoor
 • Centrum voor Werk en Inkomen – hoofdkantoor Amsterdam
 • Partoer CMO Fryslan
 • Adviesbureau van Montfoort
 • Centrum voor Publieke Innovatie/MULTIsignaal
 • Straaltechniek International BV
 • Wereldmuseum Rotterdam