Wie zijn wij?

Hoe het begon…

Voordat de continenten ontstonden, was de Aarde alleen maar zee en een aaneengesloten stuk land, Pangea genoemd. Later ‘scheurde’ Pangea en werden de nu bekende continenten gevormd. Deze continenten zijn voortdurend in beweging op basis van krachten van binnenuit.

Pangea staat symbool voor de manier waarop wij werken. Bij de start in 2005 hoefden we dan ook niet lang na te denken over een naam. Wat ons ‘drijft’ is namelijk werken aan organisaties en mensen die in beweging zijn. Onze kracht is dat wij deze organisaties en medewerkers van binnenuit kunnen versterken. Wij werken met elkaar of zelfstandig aan opdrachten maar vormen altijd, door onze onderlinge uitwisseling van kennis en door onze aanvullende expertise, weer één geheel: Pangea Groep!

Team

160801-driece-42-webJudith Driece

Bij veranderingen activeren wij de aanwezige talenten. Ons motto is: Als je talenten wilt vermenigvuldigen moet je bereid zijn deze te delen.

meer informatie…

Judith is van huis uit docent en Sociaal Geograaf. Dit en haar werkervaring bij diverse organisaties op het gebied van arbeidsbemiddeling maakte Judith al snel specialist in arbeidsmarktprojecten. Om werkzoekenden slagvaardiger te maken ontwikkelde zij methodieken en trainingen, waarna zij zich steeds meer toelegde op de ontwikkeling van professionals binnen organisaties. Projectmanagement, training en coaching zijn hierbij haar belangrijkste instrumenten.

Judith heeft ruime ervaring met het adviseren van organisaties over arbeidsmarktbeleid voor senior medewerkers. De ontwikkeling van een empowerment programma waarmee zij flexibeler inzetbaar worden is hiervan een voorbeeld. Vanuit haar passie voor het onderwijs richt ze zich vooral op senior docenten. Hiermee levert zij een praktische bijdrage aan haar overtuiging dat ervaren en gedreven docenten onmisbaar zijn voor het onderwijs. Als ervaren mediator lost Judith daarnaast regelmatig conflicten op binnen organisaties en teams.

De combinatie van haar kennis van loopbaanbegeleiding en NLP heeft geresulteerd in het boek “De kracht van ervaring”. Een boek bedoeld voor mensen met werkervaring die bezig zijn om zelfstandig aan de slag te gaan met het nemen van nieuwe loopbaanstappen.

Gedrevenheid, organisatietalent en het vermogen om zowel medewerkers als management te coachen en te stimuleren tot ander gedrag zijn de kernkwaliteiten van Judith. “Mensen motiveren zich te ontwikkelen en regie te nemen over hun eigen leven geeft mij dagelijks energie”, aldus Judith. Als fervent sportduiker past ze de uitspraak ”Duiken brengt je in een andere wereld, waarom duiken we dan zo weinig in ons eigen dagelijkse leven?” zoveel mogelijk toe in haar werk.

Sofie van der Linden

Sofie van der Linden

“Onze kracht is het versterken van organisaties en mensen van binnenuit. Wij doen dit door een brug te slaan tussen betrokkenen waardoor aansluiting en verbinding ontstaat.”

meer informatie…

Sofie begon haar loopbaan als psycholoog in de onderwijsbegeleiding en combineerde dit met haar werk als beroepskeuzeadviseur. Daarna volgde ze opleidingen op het gebied van veranderkunde en coaching. Inmiddels heeft zij ruim 25 jaar ervaring in diverse adviseurs- en managementfuncties. Sofie is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Door haar uiteenlopende werkzaamheden als psycholoog, coach, projectleider en interim-manager kent zij verschillende soorten organisaties (gemeenten, provincie, UWV, consultancybedrijven, onderwijs- en zorginstellingen) van binnenuit. “Mensen helpen hun ambitie te vertalen naar concreet gedrag en creatief te denken vanuit hun eigen kracht, zodat zij hun doel bereiken, vind ik fantastisch om te doen”, aldus Sofie.

Het bij elkaar brengen van mensen, die op zakelijk gebied elkaar kunnen aanvullen, en vervolgens gezamenlijk resultaten bereiken is één van haar kernkwaliteiten. Net als haar enthousiasme, waarmee zij in combinatie met haar overtuigingskracht draagvlak weet te bereiken binnen complexe verandertrajecten. “Met een resultaatgerichte aanpak is in een sociale context veel te bereiken”, aldus Sofie.

Harry Hageman

Harry Hageman

“Een leven lang leren is naast een maatschappelijke noodzaak ook een groot goed. Het verrijkt het bestaan en biedt mensen en organisaties de kans zich optimaal te ontplooien.”

meer informatie&ellip;

Nadat Harry enkele jaren in het voortgezet onderwijs actief was, heeft hij het werkveld verlegd naar het ontwikkelen en geven van bedrijfsopleidingen voor het toenmalige Centrum voor Werk en Inkomen. Door het volgen van diverse opleidingen specialiseerde hij zich tot senior adviseur en interim-manager op het gebied van bedrijfsvoering, informatievoorziening en verandermanagement. Het toetreden tot de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs, een kwaliteitskeurmerk voor opdrachtgevers, was een logische vervolgstap in zijn professionele ontwikkeling.

Harry richt zich vooral op maatschappelijke instellingen zoals gemeenten, UWV-WERKbedrijf, Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling en onderwijsinstellingen. Hij zet zich graag in voor projecten die mensen kansen bieden om zich optimaal te ontplooien.

Harry vindt zijn inspiratie in het versterken en verbinden van organisaties die hierin een sleutelrol vervullen. Zijn kracht is samen met medewerkers effectieve oplossingen te bedenken die wérken. “Draagvlak, kwaliteit en resultaatgerichtheid zijn hierbij mijn kernwoorden”, aldus Harry.