Competentiemanagement

Zoals elke organisatie eigen competenties kent, heeft ook iedere medewerker eigen competenties. Deze bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. Veranderingen binnen organisaties zijn alleen succesvol als competenties van de medewerkers aansluiten bij de competenties van de organisatie. Door de competenties van medewerkers te ontwikkelen functioneren zij beter en blijven zij behouden voor uw organisatie.

Wat doen wij?

Pangea Groep ontwikkelt competenties door training en coaching. Wij hebben veel ervaring in competentieontwikkeling en -management. Daarnaast helpen wij u graag bij het opzetten van een duurzaam personeelsbeleid, waarbij competenties van medewerkers en de organisatie in beeld worden gebracht. Ook adviseert Pangea Groep over de inzet hiervan binnen het personeelsbeleid, zoals op het gebied van werving en selectie, beoordeling, ontwikkeling en mobiliteit. Daarnaast hebben wij specifieke expertise in huis over onderwerpen als persoonlijke ontwikkelingsplannen, een leven lang leren en coachend leidinggeven.

Tenslotte zijn wij specialist in het ontwikkelen van (geautomatiseerde) toetsen die de competenties van uw medewerkers meten op het niveau van gedrag, vaardigheden en kennis. Dit kan door het afnemen van een ‘proeve van bekwaamheid’ of een systeem van persoonlijke certificering. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor het opzetten van ontwikkeltrajecten, afgestemd op de medewerkers binnen uw organisatie.