Coachen

Coachen

Coaching in een werksituatie helpt mensen hun persoonlijke en professionele doelen met elkaar in verband te brengen. De actualiteit is de basis waarmee de medewerker en de coach aan de slag gaan. Het resultaat is dat de gecoachte zich bewust wordt van zijn of haar gedrag en de gewenste verandering. De coach is klankbord, spiegel en steun in de rug en helpt de medewerker concrete stappen te zetten.

Pangea Groep heeft ervaren coaches in huis, die zowel individueel als in groepsverband aan management en medewerkers versterking op maat bieden. Zo coachen wij in het geven van presentaties, het bevorderen van effectiviteit, loopbaanontwikkeling, het creëren van balans tussen werk en privé, conflictoplossing en management.

We gaan daarbij uit van de coachingsmatrix. Dat wil zeggen dat we vanuit de feiten, de ervaringen en de veranderwens komen tot een persoonlijk actieplan. De coach en de gecoachte sluiten – als basis van het coachingstraject – een contract af waarin zij vraag, doelstelling en acties formuleren.