Trainen

Trainen

Pangea Groep geeft trainingen voor medewerkers en leidinggevenden waarbij de competenties van de organisatie en de medewerkers verder worden ontwikkeld. Met als resultaat dat mensen zowel persoonlijk als in hun werk groeien, waardoor zij beter met veranderingen kunnen omgaan.

Onze trainingen zijn gebaseerd op het idee van actief leren. De praktijk van de deelnemers staat hierbij centraal en de theorie is ondersteunend. Al onze trainingen zijn in-company en de inhoud passen wij vanzelfsprekend aan aan uw wensen.

Omdat echte ontwikkeling begint na het volgen van een training bieden wij uw organisatie na elk trainingstraject een evaluatiegesprek. Met elkaar kijken we hoe deelnemers datgene wat ze geleerd hebben optimaal kunnen inzetten in de organisatie.

Onze ervaring is dat trainen in combinatie met persoonsgerichte coaching, e-coaching of coaching on the job, effectief is en leidt tot de gewenste gedragsverandering.

Overzicht trainingen

Hieronder treft u een overzicht aan van de trainingen die Pangea Groep geeft aan medewerkers en leidinggevenden.

Leidinggeven op basis van kwaliteiten

Leidinggevenden moeten, willen zij optimaal kunnen functioneren, inzicht hebben in hun sterke punten en verbeterpunten. Maar zij moeten ook kwaliteiten kunnen herkennen bij medewerkers. In deze training volgen deelnemers een programma waarin zij onder andere reflecteren op het eigen functioneren. Ook worden actiepunten geformuleerd waarmee leidinggevenden direct aan de slag kunnen.

Introductie Situationeel en Coachend Leidinggeven

In deze training komen leidinggevenden in aanraking met diverse leiderschapsstijlen. Coaching en sturing vormen een belangrijk onderdeel van deze training. Deelnemers kijken naar hun eigen functioneren en formuleren concrete verbeterpunten.

Het POP als ontwikkelinstrument voor leidinggevenden

Deze training is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden die aan de slag gaan met het voeren van POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan)-gesprekken en het coachen van medewerkers bij de uitvoering hiervan. Behalve concrete technieken leren deelnemers dat zij door een goede uitvoering van de POP-methodiek ook zichzelf ontwikkelen.

Het POP als instrument voor mijn loopbaanontwikkeling

Deze training geven wij in organisaties die actief en systematisch investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Tijdens de training gaan deelnemers op een actieve manier aan de slag om hun loopbaanvragen te inventariseren en te vertalen in concrete ontwikkelpunten. Het accent ligt vooral op het bezig zijn met concrete (loopbaan)opdrachten, zonodig ondersteund met theorie. Deelnemers maken hierbij veel gebruik van elkaars ervaringen.

Teambuilding voor startende teams

Tijdens deze training krijgen leden van een startend team inzicht in de kwaliteiten en drijfveren van de andere teamleden en worden zij zich bewust van hun eigen rol in het team. Aan het formuleren van een toekomstvisie en het maken van afspraken voor de toekomst besteden wij uiteraard ook uitgebreid aandacht.

De kracht van mijn ervaring

‘De kracht van mijn ervaring’

Herkennen uw medewerkers zich in één van de volgende uitspraken?

  • Ik verlang terug naar mijn oude vitaliteit en energie.
  • Ik heb het gevoel dat mijn talenten niet (meer) tot hun recht komen in de organisatie. Dit wil ik veranderen maar ik weet niet op welke manier.
  • Ik doe mijn werk al een hele tijd met plezier maar denk wel eens na over een andere stap.

Dan is de training ‘De kracht van mijn ervaring’ een interessante optie. Dit programma is bedoeld voor medewerkers die al langer in een organisatie werken en weer in beweging willen of moeten komen. Met deze training herontdekken medewerkers hun eigen doelen in het professionele leven én leren zij (weer) ondernemer te worden van hun eigen talent. Het programma ‘De kracht van mijn ervaring’ realiseert een verbetering van de inzetbaarheid van ervaren medewerkers. Zo blijft kostbare kennis voor uw organisatie behouden en kunnen medewerkers zich weer gemotiveerd voor de organisatie inzetten. Vitalisering van senior medewerkers biedt uiteindelijk een hogere productiviteit en verbetering van de dienstverlening.

“Leergang integraal jeugdbeleid”

De leergang is gericht op gemeentelijke beleidsambtenaren. Het jeugdbeleid komt in een turbulente fase terecht nu o.a. de stelselherziening jeugdzorg wordt doorgezet. Het is de uitdaging voor de beleidsambtenaar om relevante aspecten van de domeinen sociale zaken, zorg, welzijn, veiligheid, onderwijs en jeugd te verbinden zodat de doelstelling van het gemeentelijk integrale jeugdbeleid wordt gehaald. Dit impliceert dat hij zicht heeft op de doelen die zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk zijn gedefinieerd met betrekking tot kerntaken van het Jeugdbeleid en in staat is om samenhang hierin aan te brengen en te behouden.