Mediation

Mediation

Mediation in arbeidsconflicten is een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Conflicten vinden plaats in ieders sociale omgeving, dus ook op de werkvloer. Als het niet lukt om de kwestie zelf op te lossen, dan escaleert het conflict. Met productieverlies tot gevolg door ziekteverzuim, stress en verminderde motivatie. Uitgangspunt bij mediation is dat de partijen samen tot een oplossing van hun conflict komen.

Wat doen wij?

Pangea Groep haalt tijdens een mediationtraject de angel uit het arbeidsconflict. Wij treden op als neutrale onderhandelaar die tijdens een aantal bijeenkomsten de partijen begeleidt, met als doel het bespreekbaar maken van het conflict. Vanuit ieders belang gaan we met elkaar op zoek naar een voor beide partijen aannemelijke oplossing. Hierbij zijn wij ook in staat tot effectieve begeleiding van exit mediations.