Jeugd en welzijn

Jeugd en welzijn

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt de kaders voor het provinciale en lokale jeugdbeleid. Eén van de lokale speerpunten is de realisatie van de Centra voor Jeugd en Gezin vanaf 2011. Hier kunnen ouders en jongeren met een ondersteuningsvraag over opgroeien en opvoeden terecht. De verwijsindex risicojongeren is hierbij een hulpmiddel en moet in de loop van 2011 optimaal in de CJG werkwijze zijn geïntegreerd.

Gelijktijdig geven ministerie, provincie en gemeenten invulling aan de stelselwijziging Jeugdzorg. Doel hiervan is de regie en financiële middelen te beleggen bij gemeenten. Zij staan immers het dichtste bij de burger en kunnen daardoor het beste de ondersteuningsvraag van ouders en jongeren inschatten.

Wat doen wij?

Pangea Groep helpt gemeenten en instellingen bij de realisatie van onder andere bovengenoemde trajecten. Wij stellen projectplannen op en zorgen er als projectleider voor dat doelen worden gehaald. Pangea Groep fungeert als trekker en aanjager en enthousiasmeert de deelnemers.

Zo hebben wij in verschillende gemeenten en regio’s de verwijsindex risicojongeren geïmplementeerd. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de noodzakelijke ‘sluitende aanpak’ risicojongeren. Gelijktijdig werkten wij aan de praktische invoering van Centra voor Jeugd en Gezin in onder andere Midden-Holland, Alphen aan den Rijn, Leiden en meerdere Friese steden. Tijdens deze trajecten zorgde Pangea Groep voor actieve betrokkenheid van gemeenten en (zorg)instellingen. Met als resultaat dat zij over de grenzen van hun eigen taakveld en bedrijfscultuur heen zijn gestapt en gezamenlijk duurzame samenwerkingsafspraken maakten.

Voor de stelselwijziging Jeugdzorg werken we samen met een aantal gemeenten alvast aan het versterken van hun verandervermogen. Zij moeten zich immers nu al voorbereiden op de taken die met de stelselwijziging op hen afkomen.