Toelichting voetnoten

In hoofdstuk 4 Overtuigingen en Waarden  wordt in opdracht 4.02 gewerkt met een mindmap en met de vragen van Byron Katie uit “The work”. Op beide onderwerpen een korte toelichting.

Mindmappen

Met een mindmap orden je informatie op een overzichtelijke en creatieve manier. Het zorgt ervoor dat je over alle aspecten van een onderwerp nadenkt.

In het midden van de mindmap staat het centrale thema. Hieromheen bedenk je wat de onderwerpen zijn die een relatie hebben met dit thema. Elk van deze onderwerpen kun je weer verder uitbouwen: de subonderwerpen. Je kunt zowel begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes gebruiken. In ieder geval maak je gebruik van verschillende kleuren die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond het centrale thema.

In opdracht 4.02  is “overtuigingen” het centrale thema. Positieve en beperkende ovetuigingen zijn de de subonderwerpen. Op internet vind je veel voorbeelden hoe je een mindmap kunt maken. Het helpt je om op een andere manier over dit lastige onderwerp na te denken.

The work van Byron Katie

Byron Katie is de Amerikaanse schrijfster van het boek “Vier vragen die je leven veranderen”. Het is een methode die om vier vragen draait en is heel geschikt om stresserende en negatieve gedachtes aan te pakken. In de woorden van Byron zelf: “Het is niet het probleem dat ons lijden veroorzaakt, het is onze gedachte over dat probleem.”

In mijn boek heb ik deze vragen bewerkt en gesteld aan Monique om te kijken hoe het nu echt zit met haar beperkende overtuigingen. Vervolgens kun je dit als gebruiker van het boek toepassen op je eigen situatie als je merkt dat jouw beperkende overtuigingen ervoor zorgen dat je niet meer in actie komt. Als de vragen eerlijk beantwoordt zul je merken dat je jouw beperkende overtuiging los kunt laten omdat je deze diep in je hart niet wilt. Pas als de beperkende overtuiging hebt lostgelaten kun je formuleren wat je nodig hebt om te bereiken wat je echt wilt.

Nieuwsgierig naar het werk van Byron Katie? Zie bv. http://thework.com/sites/thework/nederlands/